Monitoring zużycia energii – montaż instalacji pv: kolektory słoneczne w Rzeszowie

coryr930 / Pixabay

Monitoring zużycia energii przynosi lokatorom mieszkań i domów wiele korzyści w postaci obniżenia kosztów zużywanej energii, edukacji w zakresie energetyki czy też możliwości planowania kosztów na przyszłość. Dzięki zamontowaniu monitoringu mamy możliwość zdalnego dostępu do odczytu zużywanej energii w dowolnym czasie i miejscu, co stanowi nieopisaną wygodę w gospodarowaniu przestrzenią użytkową. Możliwy jest również eksport zebranych danych do plików zewnętrznych.

 

Innym typem ułatwienia w użytkowaniu lokalem jest montaż instalacji pv czyli ogniw fotowoltaicznych na budynkach o dużej mocy, opartych na wysokowydajnych panelach oraz trójfazowych inwerterach. Taka instalacja pozwala na wydajne zarządzanie i magazynowanie energii słonecznej, pochłanianej przez budynek w ciągu dnia i nocy. Bardzo podobne zastosowanie mają powszechnie już używane (ze względów ekonomicznych i ekologicznych) kolektory słoneczne, które w porównaniu do innych źródeł ciepła, cechują się najniższym zużyciem tzw. energii pierwotnej i najniższym kosztem wytworzenia ciepła. Rzeszów jako miasto cieszące się popularnością w usprawnianiu systemów elektrycznych, może pochwalić się dużą liczbą firm oferujących wymienione wyżej usługi. Należą do nich m. in UNITECH-LECH, UNI-PRI Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych czy też SunProfit.